Bureau Krediet Registratie (BKR)

Bij het aanvragen van een lening worden uw gegevens getoetst bij het BKR in Tiel. Het BKR registreert namelijk alle consumptieve kredieten, hypotheekachterstanden en telefoonabonnementen in Nederland. Ook als u denkt dat u er niet in staat, is dit meestal wel het geval. Als u rood mag staan bij de bank, wordt dit namelijk ook gemeld bij het BKR.

Ook houders van een credit card staan b.v. gemeld in het BKR. Dat uw gegevens bij het BKR gemeld zijn is dus niet erg. Het wordt pas erg als u coderingen krijgt. Dit kunt u krijgen als u niet op tijd uw verplichtingen heeft voldaan of als er andere onregelmatigheden zijn geweest.

Geldverstrekkers (dus ook bij hypotheken) toetsen o.a. uw betalingsgedrag bij het BKR. Als u bij het BKR bekend bent als een goede betaler heeft u dus een streepje voor op iemand die helemaal onbekend is bij het BKR.

In het BKR staan alleen uw persoonsgegevens (en eventueel die van uw partner) en kredietgegevens. U kunt uw eigen BKR gegevens opvragen tegen een kleine vergoeding bij vrijwel alle banken.

Kredietgegevens
In CKI (Centraal Krediet Informatiesysteem) staat precies welk krediet of gsm-abonnement iemand op zijn naam heeft of had staan in Nederland. Het gaat alleen om kredieten. Een hypothecair krediet is in principe niet bij het BKR bekend. Deze wordt pas bij het BKR aangemeld als u langer dan 120 dagen een termijnbedrag niet hebt betaald. Andere betalingsverplichtingen zijn niet bij het BKR bekend. Het BKR verwerkt alleen die gegevens die nodig zijn om een beeld te geven van uw leen- en aflosgedrag. Zo is bijvoorbeeld zichtbaar hoe hoog het geleende bedrag is, maar niet waarvoor u het gebruikt.

In CKI komen de volgende kredietgegevens voor:
*het geleende bedrag of het bedrag dat u maximaal mag besteden,
*het moment waarop het krediet ontstond
*de maand waarin volgens afspraak met de deelnemer het krediet volledig moet zijn afgelost.
*de maand waarin het krediet daadwerkelijk is beëindigd.
*de kredietsoort en
*eventuele bijzonderheden gedurende de looptijd van het krediet.

Voorwaarden gegevensverwerking
Het BKR informeert over vrijwel alle kredieten die aan consumenten in Nederland zijn verstrekt. Deze worden bij het BKR gemeld volgens de BKR regels.

*het krediet heeft een looptijd van tenminste drie maanden,
*het geleende bedrag is minimaal € 500 en maximaal € 125.000,
*het krediet is verstrekt aan een natuurlijk persoon.

Met een natuurlijke persoon wordt een consument bedoeld, maar ook bedrijven waarbij de directeur/eigenaar hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Bijvoorbeeld bij een éénmanszaak.

 

 

Volg ons