Spaarhypotheek

Een spaarhypotheek is een variant op de traditionele levenhypotheek. Het is een hypotheek waarbij u premie inlegt in een gemengde verzekering om aan het eind van de looptijd uw hypotheek mee af te lossen. Er wordt bij een spaarhypotheek gedurende de looptijd dus niet afgelost. Het bijzondere van een spaarhypotheek is dat het rentepercentage, dat de verzekeringnemer over de spaarpremie vergoed krijgt, gelijk is aan de hypotheekrente en dat de hoogte van de uiteindelijke uitkering daardoor van tevoren vaststaat. Dit betekent dus dat indien, bij het ingaan van een nieuwe rentevast periode, de hypotheekrente hoger wordt, de rentelasten stijgen maar de periodiek te sparen bedragen dalen.

Bij een hogere rente groeit het spaartegoed immers harder en hoeft er dus minder premie ingelegd te worden om op het beoogde eindbedrag uit te komen. Doordat de hypotheekrente en de spaarrente bij een spaarhypotheek zijn gekoppeld worden de effecten op de te betalen maandlasten bij veranderingen in de rente gedempt. Een sterke rentestijging wordt afgezwakt door een dalende spaarpremie. Daarentegen wordt een dalende rente ongedaan gemaakt door een hoger maandelijks te betalen spaarpremie.

Bij een gewone levenhypotheek doet dit effect zich niet voor. De koppeling van de hypotheekrente aan de spaarrente is het gevolg van een samenwerkingsverband tussen geldverstrekker en verzekeraar. Daarom is het bij een spaarhypotheek in beginsel niet mogelijk om de polis aan een andere geldverstrekker over te dragen. Onder bepaalde voorwaarden kan wel fiscaal geruisloos de waarde van de polis worden overgedragen aan een verzekeraar zodat de geldnemer toch in staat is om over te sluiten naar een andere geldverstrekker.

Voordelen van de spaarhypotheek:
- Maximale renteaftrek gedurende de hele looptijd;
- Demping van de effecten van renteveranderingen op de maandlasten: de hypotheekrente is immers gelijk aan de rente die wordt vergoed over de ingelegde spaarpremies;
- Zekerheid omtrent de aflossing; op de einddatum wordt ( het beoogd deel van ) de hoofdsom volledig afgelost;
- De bruto-en nettolasten blijven constant (bij gelijkblijvende rente).

Nadelen van de spaarhypotheek:
- Sterke gebondenheid aan een geldgever: oversluiten heeft voor de geldnemer vaak grote negatieve financiële consequenties in zowel de fiscale als de verzekeringssfeer;
- De hypotheekrente is meestal zo`n 0,2% hoger;
- Slechts onder bepaalde voorwaarden kan de uitkering geheel belastingvrij zijn. Wat in dit verband voor de uitkering geldt, is ook op de afkoopwaarde van toepassing.

 

 

Volg ons