Lenteakkoord

Wat zijn de gevolgen van het lenteakkoord voor u m.b.t. het afsluiten van een nieuwe hypotheek?

Vanaf 2013 heeft u alleen nog maar recht op hypotheekrenteaftrek indien uw hypotheek gedurende de looptijd van maximaal 30 jaar volledig annuïtair of lineair wordt afgelost. Combinaties met bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek blijven overigens mogelijk, ware het niet dat u voor dat deel geen hypotheekrenteaftrek heeft.

Stel dat u een hypotheek nodig hebt van 250.000 euro. U sluit een annuïtaire hypotheek van 200.000 euro af en een aflossingsvrij deel van 50.000 euro. Op dat moment heeft u alleen renteaftrek over de hypotheek van 200.000 euro. Daarnaast blijft de norm dat u maximaal 50 procent van de waarde van de woning aflossingsvrij mag afsluiten onverminderd van toepassing.

De verplichte aflossing geldt alleen voor nieuwe aankopen (lees: overdrachten) van starters na 1 januari 2013 en niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken. De bestaande hypotheek wordt vastgesteld op het bedrag dat u op 31 december 2012 heeft geleend.

De maximale lening ten opzichte van de waarde van het onderpand (LTV genaamd) bedraagt op dit moment 106 procent (incl. 2 procent overdrachtsbelasting) van de marktwaarde. Vanaf 2013 wordt deze norm geleidelijk verlaagd naar 100 procent (inclusief overdrachtsbelasting). Dit betekent dat u geen hogere hypotheek kunt krijgen dan de waarde van de woning en dat u dus eigen geld moet hebben om een woning te kunnen kopen.

De afbouw naar 100 procent gebeurt in 6 stappen met een verlaging van 1 procent per jaar. Voor 2014 betekent dit dat nog maar 105 procent van de marktwaarde geleend kan worden. Vanaf 2019 geldt dan een maximale verstrekking van 100 procent van de marktwaarde.

Er geldt één uitzondering op deze eis. Indien geld geleend wordt voor duurzame, energiebesparende investeringen, mag dit bovenop de marktwaarde van de woning geleend worden.

 

 

 

Volg ons