Wat is GHF

Wat houd de Gedragscode Hyothecaire Financieringen (GHF-code) in?

In de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF-code) staan regels over hypotheken voor adviseurs en banken. De GHF-code is op 1 augustus 2011 ingegaan. De code is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het Verbond van Verzekeraars (VvV).

Op hoofdlijnen bestaan de nieuwe regels uit drie elementen:

  • De maximale hypotheek mag niet hoger zijn dan 106% van de waarde van de woning.
  • De hypotheek mag maximaal 50% aflossingsvrij zijn ten opzichte van de waarde van de woning.
  • Het aantal mogelijkheden om uitzonderingen toe te staan als het inkomen niet toereikend is wordt verder beperkt.

De volledige Gedragscode vindt je op de site van de Nederlandse Vereniging van Banken.

 

 

Volg ons